• YouTube

©2018 by Plazmalab Proudly created with Wix.com

     Jeśli pójdziemy z wiedzą krok dalej, wtedy rozumiemy, że istnieje potrzeba wypełnienia pewnych luk w wiedzy. Istnieje potrzeba poprawienia części wiedzy, która została już zebrana do teraz. Co oznacza w rzeczywistości, musimy rozważyć, wiele nauczań zgromadzić je razem, kolektywnie przemyśleć ponownie, co działo się w naszym systemie trawienia, to, co obliczyliśmy, to co zakładamy, nie ma już zastosowania. I w Totalności nowy wgląd, w to nowe zrozumienie, nawet dla systemu trawienia człowieka jest potrzebne. Pozwól mi wyjaśnić dokładnie, co to oznacza. Działanie ciała człowieka przebiega w trzech skalach, lub na trzech poziomach jednocześnie. Masz skalę lub wymiar tego, co nazywamy konsumowaną energią. Potrzebujesz pośrednika, który pozwala energii, która jest potrzebna by była połączona z tym, co nazywamy budową fizyczności człowieka.

Sole

              Dusza Człowieka działa gdzieś w tym regionie. Fizyczność człowieka działa w tym regionie. I musisz przynieść równowagę między tymi dwoma. Musisz przynieść i zrozumieć, jaki jest związek między tymi dwoma. Wtedy dojdziesz do zrozumienia jednej rzeczy „sól”. Jeśli zajrzysz do...

(MK) Więc co rozumiemy w działaniu ciała człowieka, to bardzo prosta rzecz.

Dlaczego sole są głównymi składnikami ciała człowieka? Bez soli nie ma życia. Ponieważ sole są połączeniem między tym, co nazywasz...

Sole znajdują się po tej stronie. to, co nazywamy promieniowaniem, znajduje się po tej stronie. Wasze metale, z których ciało człowieka składa się, znajdują się w środku. I wtedy w tym procesie jasno zrozumiemy, co robią sole. Jeśli spojrzymy na sole, spójrzmy na jedną z nich, którą jest sód, a potem mamy Potas, mamy Magnez i mamy Wapń. Potem popatrzymy na promieniowanie na każdym poziomie, gdzie mamy wszystko inne... W tym procesie zobaczysz bardzo szybko, jak część wiedzy, którą nauczano wcześniej i która nigdy nie została zrozumiana, teraz ją zrozumiesz. Zrozumiesz, że sole odgrywają podwójną rolę: sole odgrywają rolę energii. Co to znaczy? Jeśli spojrzysz na strukturę tego, co nazywamy solą.

 W tym procesie zobaczysz coś bardzo dziwnego, ludzie do tej pory nigdy tego nie rozumieli, dlaczego posiadamy sole, dlaczego sole? Dlaczego jesteśmy zależni od tych soli w całej strukturze (  budowie  ) i zasoleniu tej struktury. To, co zobaczysz, jest bardzo interesującym efektem. Postaram się to wyjaśnić w bardzo prosty sposób i to jest...

      Jeśli zwrócisz szczególną uwagę na cały proces soli, zaobserwujesz coś bardzo interesującego. Przyjrzyjmy się dwóm solom. Jeśli zobaczysz na Sód, a potem spojrzysz na  Potas. 22, 23 z 39, 40. Zauważysz  sumę ich około 62. Jeśli spojrzysz na masę atomową 62. Jesteś gdzieś w granicach Cynku lub kończysz na Miedzi. Więc teraz rozumiesz, dlaczego potrzebujemy soli. Sole, jeśli spojrzysz na Sód i Chlor, spójrz na chlor popatrz na Sód 35 23, 22, suma 57. Gra, udaje, ponieważ teraz rozumiemy że ciało człowieka nie jest już stanem materii, lecz jest stanem GANSu, Więc rozumiesz, jak zmienia się rozumienie nauki człowieka. Sole w różnych kombinacjach ich pracy udają metal, pierwiastek, który

tworzy budowę fizyczności człowieka. I w tym procesie, jeśli pracujesz wstecz za pomocą tego samego systemu, w interakcji między samymi solami znajdziesz bardzo prostą rzecz. Gdzie masz, powiedzmy Sód i Magnez oba chlorki, które są częścią soli ciała człowieka, uzyskujesz interakcję w różnicy między nimi dwoma. Więc masz 24 minus 22 lub 23 minus 24, wtedy zostaje ci Wodór. Więc ciało człowieka w interakcji soli w wymiarze fizyczności, grają zarówno naśladując metal, aby uzyskać to, z czym są połączone, i w

interakcji uwalnia energię, którą organizm potrzebuje do życia. W tedy zrozumiesz, jak zasolenie przynosi inny wymiar życia, i związek między wymiarem fizyczności, i wymiarem z życiem człowieka w Totalności rozumienia nauki.

       Ci z was, którzy mogą się w to zagłębić, ci, którzy mogą właściwie pójść i zrozumieć to w swojej podstawowej strukturze, działania soli, bilans energii w grawitacyjno magnetycznych polach, wtedy dojdziecie do zrozumienia, pełnego podstawowego działania potrzebnego człowiekowi do życia w kosmosie. Wtedy rozumiesz, dlaczego życie zależy od soli. Ponieważ jest połączeniem między energią człowieka i połączeniem z fizycznością człowieka. Ale jako pośrednik w różnym zasoleniu w różnych rozcieńczeniach w różnych interakcjach pozwala na tworzenie i łączenie komórek ciała człowieka razem. A potem, gdy popatrzysz na limfę w ciele człowieka jako ciecz, wtedy zrozumiesz, jak prowadzi to do oddzielenia narządów, ponieważ jest neutralna. Cokolwiek to jest, czy to nerka w płynie limfy ciała pozostaje oddzielona, ponieważ jestem zrównoważona tym, co jest, jeśli jesteś słabszy, mogę to zabrać jeśli jesteś silniejszy, biorę od ciebie. I w tym samym procesie jest dawcą energii i jednocześnie może odżywiać pierwiastki ciała człowieka. Następnie, jeśli możesz zrobić krok w kierunku dalszego zrozumienia, widzisz najdziwniejszą część jest to, bardzo prosto, że siedzisz krok po kroku, na każdym poziomie obok materiału radioaktywnego, z którego możesz pobrać energię i z niego może ci dać energię. Jeśli spojrzysz Neon masz Argon poprzez scyntylację poprzez stan próżni ciała człowieka, da ci wszystko, czego potrzebujesz. Teraz rozumiesz, miejmy nadzieję, w pełni, jak ciało człowieka, dochodzi do działania w wymiarze fizyczności. Wtedy ci z was, którzy są zaangażowani lub angażują się w działaniu fizyczności człowieka, ci z was, którzy angażują się w wymiar zrozumienia całości fizyczności człowieka, rozumiecie, że nie może być życia na tej planecie bez soli.

      W tym procesie wielu z was, zwłaszcza ci, którzy zajmują się rolnictwem, ci z was, którzy są zaangażowani w zrozumienie...  zrozumiecie prostą podstawową Totalność działania ciała człowieka a jest nią to, że połowa całkowitego zrozumienia pracy Wszechświata w tworzeniu fizyczności powinna

być bardzo jasna dla człowieka. A jeśli rozumiesz ten proces, jeśli dosłownie wejdziesz w szczegóły, zrozumienia tej technologii, w sposób w jaki jest nauczana, i teraz rozumiesz więcej, zdasz sobie sprawę z jednej rzeczy, a mianowicie dzięki dostępowi do Duszy Człowieka, możesz stworzyć fizyczność człowieka. I jakie warunki musisz stworzyć wokół Duszy Człowieka, by doprowadzić do stworzenia fizyczności. I jeśli my wszyscy to zrozumiemy, i jeśli my wszyscy staniemy się mądrzy co do Totalności wiedzy,

wtedy możemy zrozumieć, w jaki sposób możemy wykorzystać energię Duszy Człowieka, by zamanifestować fizyczność człowieka w jakimkolwiek wymiarze. Lub jeśli możemy zrozumieć, jak działa limfa, która jest w pewnym sensie absorberem energii z Wszechświata, jest źródłem rozcieńczania. Nie tylko dla przenoszenia energii, z jedzenia z żołądka do komórek i z powrotem tego co nie było potrzebne, na koniec jelit. Wtedy zrozumiemy wiele rzeczy, nawet o strukturze fizyczności człowieka. Jak nasz system trawienia przekształca energię? Jak nasz system trawienia akceptuje energię? Jak dojdziemy do zrozumienia, dlaczego część naszego ciała w jednym miejscu daje energię? Albo w jednym miejscu pochłania energię. Jeśli spojrzysz w strukturę jelita i...