Search
  • No One

Pozycja horyzontalna

Updated: Jun 22, 2019

Pozycja horyzontalna jest jedną z najlepszych pozycji równoważenia i pozycjonowania pól magnetycznych ciała w odniesieniu do sił magnetycznych pól jego środowiska. Równoważenie to z kolei ma bardzo ciekawy i interesujący wpływ na intensyfikacje przepływu, który daje wygodną i łatwą pozycję obserwacji oddziaływań, punktów zbiorczych*, w wymiarach ich istnienia, począwszy od zakresu siły pól materii do zakresu pól plazmy podstawowej. Innymi słowy im dogodniejsza pozycja tym większy zasięg i dokładność obserwacji. Podczas wielu badan zachowań reaktorów plazmatycznych w pozycji np. stołu kuchennego, czy też stołu laboratoryjnego, obserwacje wyraźnie wskazywały na odmienną pracę układów systemów plazmatycznych względem siebie i w proporcji wysokości ( pozycji ) od pól magnetycznych plazmatycznych podłoża.

W obecnym zrozumieniu tego typu układ systemów i oddziaływania między nimi jest bardziej stabilny gdyż wszystkie pola wytworzone poprzez każdy reaktor indywidualnie jak i całościowy totalny układ, włącznie z reaktorem wolnej plazmy* inter reagują wzajemnie w bardzo zbliżonym lecz nie takim samym środowisku pól magnetycznych plazmatycznych zakresu środowiska. Doprowadzając do szybszych i bardziej stabilnych efektów. Co przedstawia poniższy diagram.

*punkt zbiorczy - punkt kreacji wykreowany w procesie multi zakresowego przejścia/zawinięcia się pól magnetyczno-grawitacyjnych plazmy do samych siebie w środowisku własnego istnienia, zwanym roboczo reaktorem. Koniec rozmowy na czacie

Wpisz wiadomość...

3 views
  • YouTube

©2018 by Plazmalab Proudly created with Wix.com