Czym jest proces jedzenia

    Chciałbym zacząć od tego, co nazywam jedzeniem. Jeśli spojrzysz na ciało człowieka, zawsze wyjaśniam we wszystkich warsztatach, że człowiek nie musi jeść, i to co je człowiek, jest niewielką częścią tego, czego potrzebuje. Co to znaczy jest... ?  Co jest ważne to to, mamy ciało człowieka. Nie jestem dobry w rysunkach, ale zobaczę, co da się zrobić. W trakcie naszego jedzenia, co robimy? W świecie nauki nie zrozumieliśmy jednej fundamentalnej części procesu. A tą częścią procesu jest: jeśli wrócisz do poprzednich warsztatów, mówiłem że bierzemy 80% naszej energii z zewnątrz i 20% z tego, co jemy. Ale kolejną częścią nauczania, która jest ważna i musieliście gdzieś ją zapomnieć. Wyjaśnimy ją teraz gdzie zrozumiesz, dlaczego otrzymujemy 80%.

     Wiesz co zawsze mówiliśmy, silniejsza Plazma karmi słabszą Plazmę. To, co widzisz jako ciało człowieka, jest słabszą Plazmą. Teraz, gdy rozumiemy, że ciało człowieka nie jest w stanie materii, a jest w stanie GANSu, wtedy zrozumiesz, jak się karmimy. I jednocześnie gdyteraz rozumiemy, że Dusza Człowieka jest w strukturze człowieka, nie powinno być nam wszystkim trudno się dowiedzieć jak możemy karmić Duszę Człowieka. I jak Dusza Człowieka jest karmiona poprzez siłę, z wymiarów energii Wszechświata. Wtedy możemy zadać pytania:

- Dlaczego jemy?

- Jak jemy?

- Jaka jest funkcja jedzenia?

     Na tak wiele sposobów mówimy, że jemy to i tamto, i wchłania się to w żołądku, a następnie staje się częścią ciała człowieka. Jeśli rozumiesz technologię nauki o Plazmie, w całości zrozumiesz, że ciało człowieka, gdy jesz jedzenie, transferuje je w GANSy w pakiety energetyczne. Więc to powinno dać ludzkości nowe zrozumienie. Pamiętasz, kładziesz silniejszego koło słabszego, i karmisz się z tego. Teraz za każdym razem, gdy jesz część tej funkcji , jest po to by wytworzyć warunek Plazmy w ciele człowieka, który pozwala, wziąć ze środowiska/przestrzeni, co potrzebuje,dla swojego warunku fizycznego.

 Więc w tym procesie, o którym mówiliśmy, teraz rozumiemy, że transfer Plazmy przechodzi przez to, co jemy, ciało człowieka transferuje materiał, który trawimy w stan GANSu. Więc w tym procesie, jako że staje się stanem GANSu, staje się słabszym stanem GANSu. Więc w samym procesie tworzy słabe warunki, tak, że pochłania energię z otoczenia. Więc teraz rozumiesz, dlaczego 80% żywności pochodzi z zewnątrz, a 20% jest to, co dostarczył materiał, aby stworzyć warunek, aby energia mogła być wyciągnięta ze środowiska.

    To dlatego widzimy aurę ciała człowieka. Ponieważ transfer energii z samego siebie, to, co zostało przekonwertowane, tworzy nowy warunek absorbcji. Jeśli zostanie to zrozumieane w pełni, wyjaśnimy, dlaczego chorujemy na różne choroby? Dlaczego się starzejemy? Dlaczego w pewnej pozycji i sile, nasze ciało działa nieprawidłowo? To, jeśli zostanie zrozumiane, zmieni grę wszelkiego żywienia, i zmieni grę medycyny. Ponieważ teraz udało nam się zrozumieć i nie potrzebujemy, jak powiedziałem, karmić ciała człowieka, potrzebujemy tylko to, co nazywamy, ...umieścić słabszą energię wewnątrz ciała, tak aby z pozycji samej siebie, doprowadziła ona do absorpcji nowych energii ze środowiska jej atmosfery, w której może się znaleźć. Więc w tym procesie, jeśli rozumiesz, jedzenie, jest w rzeczywistości tworzeniem słabej pozycji w ciele człowieka, z ciągłą osłoną tego, co miało, właśnie dlatego, że jest słabsza pochłania więcej energii z otoczenia. Więc cały proces ludzkości łącząc odżywianie, z jedzeniem, i życiem od teraz nabiera innego zrozumienia. W tedy zrozumiesz w odpowiednim czasie, kiedy zmienimy pokarm stały lub jakikolwiek pokarm który przyjmuje człowiek , na stan GANSu samej materii, wtedy, gdy weźmiesz pakiety GANSów w zależności od słabości, którą wytworzysz, decydujesz, co wchłaniasz, ze środowiska przestrzeni. Zmienia to całą grę żywienia. Zmienia to całe narodowe bezpieczeństwo żywnościowe krajów.

   Nie musimy iść i kupować jabłka. Musisz stworzyć warunek jabłka, przenieść/umieścić go żołądku człowieka. I w takim warunku pochłania to, czego potrzebuje ze środowiska. W zależności jak rozwija się wiedza , zrozumiemy, jaka siła, którego jabłka tworzy i absorbuje więcej energii. Teraz po latach możesz w pełni zrozumieć, dlaczego te 80% energii jak zawsze mówiliśmy, pochodzi ze środowiska. Cała Wspólnota Wszechświata, cała praca, tego co nazywamy Wszechświatem, jest oparta na tej podstawie. Lecz człowiek do tej pory nigdy tego nie zrozumiał. Więc jeśli dochodzi do czasu katastrofy, jeśli dochodzi do punktu głębokich podróży kosmicznych, nie musimy nawet umieszczać materii, lub GANSu materii w ciele człowieka. Musimy po prostu dostarczyć energię materii, która musi zostać zaabsorbowana ze środowiska przestrzeni. To jest w jaki sposób człowiek będzie karmiony nawet przez wymiar siły swojej Duszy, tak że dzięki temu będziemy karmić ciało człowieka w tej kolektywnej interakcji. Teraz wielu z was powinno być w stanie zrozumieć i rozwinąć technologie, które pozwolą człowiekowi istnieć w kosmosie niezależnie od wszelkich zasobów żywności. To jest to, co będzie dostarczane dzięki nowej kosmicznej technologii. Tworzenie środowiska, aby dostarczyć, nie tworzenie materii by ją zabijać.

     Te technologie stanowią podstawę ludzkości by mogła wejść w wymiar uniwersalnego kierunku życia. Gdzie nie musisz zabijać, ale w bardzo prosty sposób możesz wejść na arenę, do pokoju, do gabinetu, gdzie dostarczana energia daje ci wszystko, czego potrzebujesz, i zabierze od ciebie wszystko to, czego nie potrzebujesz. Trwa wprowadzanie nowych systemów. W najbliższym czasie pokażemy Ci systemy, w których możesz wejść do pokoju i wziąć to, czego potrzebujesz, zrównoważyć swój system, w pewien sposób odejść od raka i wejść w to, czego potrzebujesz. 

   Co jest ważne to, to że w procesie interakcji pól, widzimy różne wymiary, widzimy różne zastosowania. I w tym procesie dochodzimy do nowego zrozumienia nawet tego jak funkcjonuje układu trawienny człowieka. Jak trawimy rzeczy? Jak doświadczymy, aby zrozumieć, to co do tej pory sądziliśmy, że jest. Lecz w rzeczywistości, nie jest tym co zakładamy, że jest? W pewnym sensie, jeśli zrozumiałeś, o czym mówiono wcześniej, przez spożywanie pokarmów nakładamy znaczniki, - to są energie, których potrzebuje więcej z przestrzeni - Pokazuje niewielką ilość tego ( poprzez zawartość w układzie ), a Wszechświat przynosi całą resztę.  W tym procesie wielu z nas, teraz może rozpocząć nowy cykl działania pracy ciała człowieka. A to zmienia wiele rzeczy dla wielu z nas w całkowitym zrozumieniu fizjologii ciała człowieka. Jak wiele rzeczy możemy zmienić z tą nową wiedzą  ?! Możemy zmienić Totalność tego, co nazywamy pracą i życiem człowieka na tej planecie.


   

    Masz głowę człowieka,  masz płuco człowieka, masz to, co nazywamy jelitem, masz jelito grube i masz resztę systemu wydalania. Wtedy rozumiesz, jak w tym punkcie dajemy, i w tym samym płynie, w tym punkcie wchłaniamy, do limfy ciała człowieka. Jeśli spojrzymy na strukturę jelita cieńkiego, a potem popatrzymy na strukturę jelita grubego, zauważymy coś bardzo interesującego. Tutaj, gdy dajemy GANSy, większość energii jest tracona, ponieważ zewnątrz wykorzystuje ją, ciało człowieka wykorzystuje ją, więc energia

dostarczana z obu stron będąc słabszą, i będąc pośrednikiem ( rys.1. sposób, w jaki lekarze pracują z łatkami: silniejsza z tej strony, słabsza przeciwnej strony, a cokolwiek pomiędzy absorbuje ), teraz jedzenie jest tą słabsze, a uniwersalna energia jest silniejszą. Więc energia jest pochłaniana do limfy. W pewien sposób, jedzenie, które jemy, jest pułapką by wydobyć energię ze Wszechświata.

    Wtedy przychodzi kolejna funkcja, a ta kolejna funkcja jest zupełnie taka sama, lecz całkowicie odwrotna. Co to znaczy. Jeśli spojrzysz na rozmiar jelita, przez tworzenie masy wyższego rzędu, gra zupełnie inaczej, teraz odgrywa tu słabszego, aby to, co jest w limfie próbowało je nakarmić. I tak właśnie, to co nie jest potrzebne, to co jest słabsze, staje się słabszym, aby zostać pochłoniętym, by zostało wydalone. W pewnym sensie, gdy spojrzysz, jeśli ludzkość zostanie wykształcona w nadchodzącym czasie,   na odchody człowieka,  będą one niosły wiele

energii i wymiarów uniwersalnej energii. Ponieważ nigdy jej nie jedliśmy, ale wchłonęliśmy, i stała się ona jako część odchodów.

Tutaj wykorzystujemy słabszą energię do absorpcji, a w kolejnym punkcie używamy innego zasolenia, ale słabszej energii do sprzężenia zwrotnego, w porównaniu z tym, co zostało użyte, aby nie mogło zostać wyciągnięte. Zrozumiesz to bardziej, jeśli jesteś zaangażowany w odżywianie. Dlaczego na przykład, nasze ciało nosi zapach, odór jedzenia, które zjedliśmy? Z tym zrozumieniem powinno to być bardzo łatwe. Dzięki temu nowemu wyjaśnieniu łatwiej zrozumiecie. Nawet zrozumiecie, dlaczego płuco człowieka pracuje w taki a nie inny sposób. Jakie zasolenie soli jest potrzebne do konwersji energii? A potem pojawia się klucz. Jak Dusza Człowieka otrzymuje wszystko, czego potrzebuje od Wszechświata? Ale w oddawaniu spowrotem prowadzi do stworzenia fizyczności człowieka.

W interakcji z siłami pola magnetycznego planety. Ale musisz pamiętać, kiedy człowiek opuszcza tą planetę, jego połączenie, jak było wcześniej i nigdy się nie zerwie, będzie mogło i może utrzymać wymiar tego fizycznego wyglądu ciała człowieka, jeśli tak czuje. Chyba że stworzy system, w którym może stworzyć dywersję i przerwę na poziomie, że fizyczność człowieka zmienia pozycję w odniesieniu do interakcji z wymiarem pola planety Ziemia. W pewien sposób, jeśli uda ci się stworzyć filtr, który oddzieli pole Ziemi od fizycznego wymiaru Duszy Człowieka, teraz człowiek stworzy się w nowym wymiarze i fizyczności. I tak właśnie człowiek w kosmosie przybiera kształt nowego środowiska. I jeśli w statkach kosmicznych, gdy je opracujemy, możemy stworzyć dynamiczny warunek tego samego, nie musimy nosić fizyczności człowieka.

 

Oddzielenie Duszy od wymiaru fizyczności ze względu na środowisko manifestacji. Jest to bardzo podobne do Wodoru, woda jest zawieszona w powietrzu, dopóki nie stworzymy zimna, i nie zobaczymy wody z mgły na lustrze. Separacja jest energetycznym polem magnetycznym, w połączeniu i interakcją z siłą pola samej wody. I jeśli możemy dodać trochę soli, zobaczysz białe znaki na ścianie. Prowadzące do potwierdzenia stanu manifestacji w części fizycznej. Teraz może rozumiesz, jak proste jest życie, i może się powtarzać w dowolnym wymiarze we Wszechświecie.

Jeśli pamiętasz, zawsze obrazowaliśmy to w ten sposób, magnetyczne i grawitacyjne. Wodór, ale jaki poziom Wodoru w potwierdzeniu i interakcji z jaką solą? Wiele Wodorów. W zależności od zasolenia i w zależności od soli. Ponieważ pozycja Wodoru nie zmienia się, w sile Plazmy. Warunek środowiska, się zmienia. Zasolenie, które się zmienia. Wtedy dochodzimy do bardzo prostego zrozumienia. Czy magnetyczno grawitacyjne pole będące w Plazmie stworzenia, ma i tworzy różne zasolenie dla manifestacji różnych energii i fizyczności? I odpowiedź brzmi TAK. Wtedy człowiek zrozumie, jak możemy zachować fizyczność, w dowolnym miejscu we Wszechświecie, w odniesieniu do pozycji interakcji pól własnego środowiska i nic więcej.

I to dotyczy każdego wymiaru Wszechświata. I jeśli ludzkość to zrozumie, zrozumiecie prostą sprawę, że tutaj będzie miał 20 rąk i nóg, i tutaj nie ma rąk i nóg, ale światło, a tutaj potrzebuje dwóch rąk, ponieważ ta siła pozwala mu unosić się swobodnie. Wtedy, jeśli to zrozumiesz, wtedy zrozumiesz, jak ptaki, ryby, i człowiek zostali stworzeni na tej planecie. Totalność wiedzy jest zrozumieniem procesu interakcji pól Wszechświata. W mikro lub w makro. W ciele człowieka lub w układzie słonecznym, czy w galaktyce, jest wszystko tak samo. Kiedy człowiek stanie się wystarczająco wykształcony, zrozumie, i zacznie szukać tego, co nazywamy "solami galaktyk", "solami Wszechświatów", gdzie jest związek między energią istnienia, i potwierdzeniem manifestacji fizyczności dla oka obserwatora? 

Do wymiaru wykrycia obserwatora. To rozwiązuje, dla wielu z was, którzy nie mogli zrozumieć. W jaki sposób wchodzicie w interakcje. Jak możesz zmienić życie? Jak możesz zmienić choroby? Nikt z was, bez pełnego zrozumienia pracy soli i zasolenia, i stopnia zasolenia, nie może w pełni kontrolować karmienia człowieka, zdrowia człowieka, schronienia człowieka, ponieważ jeśli to zrozumiesz, możesz stworzyć wszystko w wymiarze zasolenia. W bardzo prosty sposób, jeśli stworzysz wymiar zasolenia, który tworzy interakcję między polami poza ciałem człowieka, stworzyłeś schronienie dla człowieka. Takie to proste. I jeśli zrobimy krok dalej, ci z was, którzy rozumieją, jak doprowadzić do stworzenia życia, powinniście do tej pory zrozumieć, czego brakuje wam w strukturze. Jeśli rozumiesz proces soli, proces zasolenia mieszanki soli, które prowadzą do stworzenia, w mieszaninie zrozumienia tworzenia energii reakcji energii, oddziaływań pól energii z solą, i stanem Plazmy materii, wtedy możesz zrozumieć, jak prosto życie można kontrolować w dowolnym miejscu we Wszechświecie. I na tak wiele sposobów ci, którzy rozumieją, nigdy nie umrą we Wszechświecie. Życie jest nieskończone. Jak powiedziałem, wypełniamy luki. Staramy się uczynić znacznie łatwiejsze tym, którzy rozumieją aby mogli ukończyć cykl. A potem dla tych z Was, którzy podejmą nawet krok dalej, możesz zrozumieć, jak działa system. Wtedy możesz kontrolować wszystko w dowolnym wymiarze w świecie stworzenia. Czy chciałbyś, abym dał ci energię dla jednej komórki? Czy chciałbyś, abym dał ci energię, by oświetlić całe miasto? Jeśli zrozumiesz ten proces, jeśli zrobisz ten krok dalej, zobaczysz jak widzimy nową strukturę tego, co nazywam życiem fizycznym, a to, co widzimy, zostało stworzone, nie potrwa długo, zanim uwolnimy systemy energii, że możemy stworzyć życie... .  Więc teraz rozumiesz, jak możemy produkować energię poza wyobraźnią. I to dlatego system energetyczny, który jest zbudowany, wymyka się spod kontroli. Ponieważ jest jak ciało człowieka, wciąż pochłania coraz więcej energii ze środowiska Wszechświata. Ci z was, którzy mieli problem z tym, dlaczego nie możemy dostarczyć systemu energetycznego, to jest nasz problem. Nie możemy kontrolować żołądka systemu. Staje się tak słaby, że siła słabości pochłania tak wiele, że eskaluje coraz więcej i więcej. Ale z drugiej strony, jeśli uwolnię energię, uwolnię zrozumienie technologii, 

MT Keshe kawałek wypowiedzi z 283 KSW

źródłą : 1)  283 wykład M.T. Keshe przetłumaczony i wyemitowany 2019 07 14 na Polskich Warsztatach Poszukiwaczy Wiedzy 

              2) Wodrębniony wycinek z cłości wykładu 

  • YouTube

©2018 by Plazmalab Proudly created with Wix.com