Plazmalab

Strona ta jest zbiorem wiedzy z zakresu wielu nauk w oparciu o technologiczne podejście do zrozumienia aspektów własnego ciała, emocji i Duszy jak i ich połączenia i wzajemnego ko-istnienia wynikającego z wzajemnych zależności. Mowa tu jest o doświadczeniach tłumaczonych w oparciu o zrozumienie nauk fizyka nuklearnego M.T Keshe .

      Charakter strony jest informacyjno - edukacyjny w odniesieniu do możliwości jakie daje nam zrozumienie          nas samych i funkcjonowania nas  w przęsłach                                         Wszechświata jako jednostka                            indywidualna jaki

i kolektywna.

  • YouTube

©2018 by Plazmalab Proudly created with Wix.com